MASŁOŃ-ORACZ, A.; PIETRZAK, M. Czynniki sukcesu negocjacji zdalnych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , n. 184, p. 79-87, 12 lip. 2022.