KOSZARNA, S. Rozwój definicji koopetycji. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , n. 187, p. 27-55, 23 luty 2023.