MARCISZEWSKA, Anna; BRAJER-MARCZAK, Renata. Ład projektowy a dojrzałość projektowa organizacji non-profit – ujęcie teoretyczne i praktyczne. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , [S. l.], n. 193, p. 31–48, 2024. DOI: 10.33119/SIP.2023.193.2. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/4227. Acesso em: 21 maj. 2024.