LEŚNIOWSKI, Tomasz; BUKŁAHA, Emil. Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej a standardy zarządzania projektami. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , [S. l.], n. 193, p. 75–91, 2024. DOI: 10.33119/SIP.2023.193.4. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/4229. Acesso em: 22 maj. 2024.