SZYMBORSKI, Mateusz; GŁODZIŃSKI, Eryk. Ład projektowy – obszary badawcze a kierunki przyszłych studiów w świetle systematycznego przeglądu literatury. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , [S. l.], n. 193, p. 93–106, 2024. DOI: 10.33119/SIP.2023.193.5. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/4230. Acesso em: 21 maj. 2024.