WITEK-HAJDUK, Marzanna K.; WĄSOWICZ-ZABOREK, Elżbieta. Społeczno-demograficzne uwarunkowania lokalizacji stron internetowych przedsiębiorstw. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , [S. l.], n. 169, p. 131–147, 2019. DOI: 10.33119/SIP.2018.169.9. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/768. Acesso em: 27 maj. 2024.