NOWOSIELSKI, Stanisław. Procesy i projekty w organizacji. O potrzebie i sposobach współdziałania. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , [S. l.], n. 169, p. 109–129, 2019. DOI: 10.33119/SIP.2018.169.8. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/769. Acesso em: 22 maj. 2024.