KIESZKOWSKA-GRUDNY, Anna. Pacjent, świadczeniodawca czy system – komu dziś potrzebna jest skoordynowana opieka zdrowotna?. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , [S. l.], n. 169, p. 93–108, 2019. DOI: 10.33119/SIP.2018.169.7. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/770. Acesso em: 23 maj. 2024.