BRYCHCY, Maja; PRZYBYŁOWSKI, Adam. Funkcjonowanie i rola carsharingu w równoważeniu mobilności na przykładzie Trójmiasta. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , [S. l.], n. 169, p. 43–56, 2019. DOI: 10.33119/SIP.2018.169.4. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/773. Acesso em: 23 maj. 2024.