BŁAŻYŃSKA, Joanna. Standaryzacja raportowania niefinansowego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , [S. l.], n. 169, p. 9–18, 2019. DOI: 10.33119/SIP.2018.169.1. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/776. Acesso em: 23 maj. 2024.