KASIEWICZ, S.; KURKLIŃSKI, L. Respektowanie zasady proporcjonalności w opinii banków spółdzielczych na przykładzie rekomendacji KNF. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , n. 168, p. 79-99, 2 sie. 2019.