Salamon, Justyna. 2021. „Analiza Rynku Bankowego W Hiszpanii Po 2008 R. Na przykładzie Funkcjonowania Kas oszczędnościowych I Banku Bankia”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 180 (marzec), 9-22. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2660.