Laskowski, Paweł. 2021. „Zarys Metodyki Pracy członka zarządu spółki Energetycznej”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 180 (marzec), 23-40. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2661.