Biegajło, Mateusz. 2022. „Charakterystyka Search Funds Jako inwestorów Dla Firm Rodzinnych W Polsce W Obliczu Braku Sukcesji”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 182 (styczeń), 9-30. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2847.