Czaplicki, Marcin. 2022. „Zmiana restrykcyjności Regulacji makroostrożnościowych W Czasie Pandemii COVID-19. Przykład wymogów kapitałowych Dla banków W Strefie Euro”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 182 (styczeń), 31-43. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2848.