Gwiazda, Marcin. 2022. „Modelowanie Struktury Terminowej stóp Procentowych W Ramach Dyrektywy Solvency II Na przykładzie Polski”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 182 (styczeń), 45-57. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2849.