Wanat, Helena. 2022. „Specyfika zarządzania Projektami W Energetyce jądrowej”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 182 (styczeń), 77-91. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2851.