Masłoń-Oracz, Anna, i Maria Pietrzak. 2022. „Czynniki Sukcesu Negocjacji Zdalnych”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 184 (lipiec), 79-87. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2934.