Błaszczuk, Katarzyna. 2023. „Odpowiedzialność członka zarządu Za zaległości Podatkowe spółki kapitałowej a Umorzenie zobowiązań Osoby Fizycznej W postępowaniu upadłościowym W Polsce”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 187 (luty):73-87. https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.4.