Marciszewska, Anna, i Renata Brajer-Marczak. (2023) 2024. „Ład Projektowy a dojrzałość Projektowa Organizacji Non-Profit – ujęcie Teoretyczne I Praktyczne”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 193 (marzec):31-48. https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.2.