Leśniowski, Tomasz, i Emil Bukłaha. (2023) 2024. „Społeczna odpowiedzialność działalności Projektowej a Standardy zarządzania Projektami”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 193 (marzec):75-91. https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.4.