Szymborski, Mateusz, i Eryk Głodziński. (2023) 2024. „Ład Projektowy – Obszary Badawcze a Kierunki przyszłych studiów W świetle Systematycznego przeglądu Literatury”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 193 (marzec):93-106. https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.5.