Witek-Hajduk, Marzanna K., i Elżbieta Wąsowicz-Zaborek. 2019. „Społeczno-Demograficzne Uwarunkowania Lokalizacji Stron Internetowych przedsiębiorstw”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 169 (sierpień):131-47. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.9.