Nowosielski, Stanisław. 2019. „Procesy I Projekty W Organizacji. O Potrzebie I Sposobach współdziałania”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 169 (sierpień):109-29. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.8.