Kieszkowska-Grudny, Anna. 2019. „Pacjent, świadczeniodawca Czy System – Komu Dziś Potrzebna Jest Skoordynowana Opieka Zdrowotna?”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 169 (sierpień):93-108. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.7.