Krawczyk, Grzegorz. 2019. „Rozwój Rynku operatorów Publicznego Transportu Zbiorowego W Polsce”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 169 (sierpień):75-91. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.6.