Brychcy, Maja, i Adam Przybyłowski. 2019. „Funkcjonowanie I Rola Carsharingu W równoważeniu mobilności Na przykładzie Trójmiasta”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 169 (sierpień):43-56. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.4.