Boniecki, Dominik. 2019. „Strumienie Kooperencji W Sektorze przewozów Lotniczych W Unii Europejskiej”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 169 (sierpień):31-42. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.3.