Błażyńska, Joanna. 2019. „Standaryzacja Raportowania Niefinansowego”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, nr 169 (sierpień):9-18. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.1.