Kaczmarski, M. (2020) „Robotic Process Automation, czyli automatyzacja modeli decyzyjnych z wykorzystaniem botów. Perspektywy i obawy na przykładzie zastosowań w branży farmaceutycznej”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (179), s. 43–56. doi: 10.33119/SIP.2020.179.3.