Salamon, J. (2021) „Analiza rynku bankowego w Hiszpanii po 2008 r. na przykładzie funkcjonowania kas oszczędnościowych i banku Bankia”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (180), s. 9-22. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2660 (Udostępniono: 24lipiec2021).