Laskowski, P. (2021) „Zarys metodyki pracy członka zarządu spółki energetycznej”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (180), s. 23-40. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2661 (Udostępniono: 24lipiec2021).