Biegajło, M. (2022) „Charakterystyka search funds jako inwestorów dla firm rodzinnych w Polsce w obliczu braku sukcesji”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (182), s. 9-30. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2847 (Udostępniono: 7lipiec2022).