Czaplicki, M. (2022) „Zmiana restrykcyjności regulacji makroostrożnościowych w czasie pandemii COVID-19. Przykład wymogów kapitałowych dla banków w strefie euro”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (182), s. 31-43. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2848 (Udostępniono: 7lipiec2022).