Gwiazda, M. (2022) „Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych w ramach dyrektywy Solvency II na przykładzie Polski”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (182), s. 45-57. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2849 (Udostępniono: 7lipiec2022).