Kaźmierczak, A., Kotkowski, R. i Maciejewski, K. (2022) „Pandemia COVID-19 a popyt na pieniądz gotówkowy i zmiany w zachowaniach płatniczych w Polsce w 2020 r.”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (182), s. 59-76. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2850 (Udostępniono: 7lipiec2022).