Wanat, H. (2022) „Specyfika zarządzania projektami w energetyce jądrowej”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (182), s. 77-91. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2851 (Udostępniono: 7lipiec2022).