Masłoń-Oracz, A. i Pietrzak, M. (2022) „Czynniki sukcesu negocjacji zdalnych”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (184), s. 79-87. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2934 (Udostępniono: 4październik2022).