Jedynak, P. i Bąk, S. (2022) „Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami podczas pandemii COVID-19”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (184), s. 65-78. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2935 (Udostępniono: 31styczeń2023).