Marciszewska, A. . i Brajer-Marczak, R. (2023) „Przyszłość zarządzania projektami w organizacjach non profit”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (187), s. 9–26. doi: 10.33119/SIP.2022.187.1.