Koszarna, S. (2023) „Rozwój definicji koopetycji”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (187), s. 27-55. doi: 10.33119/SIP.2022.187.2.