Błaszczuk, K. . (2023) „Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej a umorzenie zobowiązań osoby fizycznej w postępowaniu upadłościowym w Polsce”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (187), s. 73–87. doi: 10.33119/SIP.2022.187.4.