Ciak, J. M. . (2024) „Konsekwencje zadłużenia publicznego dla bezpieczeństwa finansów publicznych”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (193), s. 9–30. doi: 10.33119/SIP.2023.193.1.