Marciszewska, A. . i Brajer-Marczak, R. . (2024) „Ład projektowy a dojrzałość projektowa organizacji non-profit – ujęcie teoretyczne i praktyczne”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (193), s. 31–48. doi: 10.33119/SIP.2023.193.2.