Leśniowski, T. . i Bukłaha, E. . (2024) „Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej a standardy zarządzania projektami”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (193), s. 75–91. doi: 10.33119/SIP.2023.193.4.