Szymborski, M. . i Głodziński, E. . (2024) „Ład projektowy – obszary badawcze a kierunki przyszłych studiów w świetle systematycznego przeglądu literatury”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (193), s. 93–106. doi: 10.33119/SIP.2023.193.5.