Brach, J. . (2024) „Koncepcja wprowadzenia w miastach pojazdów klasy City-HCT – założenia, obszary wdrożenia, zasadnicze wyzwania i korzyści”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (193), s. 151–168. doi: 10.33119/SIP.2023.193.9.