Witek-Hajduk, M. K. i Wąsowicz-Zaborek, E. (2019) „Społeczno-demograficzne uwarunkowania lokalizacji stron internetowych przedsiębiorstw”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (169), s. 131–147. doi: 10.33119/SIP.2018.169.9.