Nowosielski, S. (2019) „Procesy i projekty w organizacji. O potrzebie i sposobach współdziałania”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (169), s. 109–129. doi: 10.33119/SIP.2018.169.8.