Kieszkowska-Grudny, A. (2019) „Pacjent, świadczeniodawca czy system – komu dziś potrzebna jest skoordynowana opieka zdrowotna?”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (169), s. 93–108. doi: 10.33119/SIP.2018.169.7.